Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Niedziela 22.04.2018

zaawansowane

Dne ogólne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest jednostką organizacyjną Województwa Kujawsko-Pomorskiego - nie posiadającą osobowości prawnej jednostką budżetową. Terenem działania Ośrodka jest  województwo kujawsko-pomorskie.

ROPS w Toruniu został utworzony 1 lutego 1999 r. uchwałą nr 27/99 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 1999 roku. Ośrodek działa na podstawie uchwalonego przez Sejmik Województwa Statutu ROPS i realizuje zadania określone przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W szczególności do zadań Ośrodka należą zadania z zakresu:
- pomocy społecznej,
- zatrudnienia socjalnego,
- koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie świadczeń rodzinnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pracuje na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r.  poz. 486 z późn. zm.)

- ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);

- ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 902  z późn. zm.)

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r.  poz. 930 z późn. zm.)

- art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2017 r. poz. 489)

- ustawy z dn.13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r.  poz.1828 );

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2016r.  poz. 1817 z późn. zm.  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Krzysztof Pawlus
Udostępnił:
Maciej Sakrajda
(2006-06-30 11:58:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Sakrajda
(2017-04-11 11:36:34)
 
 
ilość odwiedzin: 1125355

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X