☰ Menu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Poniedziałek 23.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030” dokument HTML 2022-05-13 11:45:11 MODYFIKACJA
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030” element menu 2022-05-13 11:45:11 MODYFIKACJA
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030” element menu 2022-05-13 11:43:30 MODYFIKACJA
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030” dokument HTML 2022-05-13 11:42:38 UTWORZENIE
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030” element menu 2022-05-13 11:42:38 MODYFIKACJA
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030” element menu 2022-05-13 10:05:02 UTWORZENIE
Zapytanie ofertowe pn. "Usługa wykonania badania ewaluacyjnego ex-ante projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 oraz opracowanie raportu wraz z wnioskami i rekomendacjami z badania (postępowanie DO.2741.15.2021)" element menu 2022-05-11 11:47:08 MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację i przeprowadzenie TARGÓW WYSTAWIENNICZYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ, realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej (postępowanie DO.2741.16.2021) element menu 2022-05-11 11:44:38 MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie usługi pn. "Dzień Sportu" dla uczestniczek / uczestników projektu pn. "Trampolina 3", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie DO.2741.6.2022) element menu 2022-05-04 08:15:31 UTWORZENIE
Przeprowadzenie 5 spotkań edukacyjno - świadomościowych mających na celu podniesienie efektywności procesu usamodzielnienia oraz promowanie wartości rodzicielstwa zastępczego realizowane w ramach projektu pn. "Rodzina w Centrum 3", Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WK-P na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ”(postępowanie nr DO.2721.5.22) element menu 2022-04-25 15:08:43 UTWORZENIE
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursu oraz szkoleń realizowanych w ramach projektu partnerskiego, pn. "Rodzina w Centrum 3" w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (postępowanie nr DO.2721.4.2022) element menu 2022-04-25 12:47:39 MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 26 uczestników projektu „Trampolina 3”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (postępowanie DO.2721.6.2022) element menu 2022-04-21 13:27:26 UTWORZENIE
Postępowanie "Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie spotkania w ramach Kujawsko - Pomorskich Dni Rodzicielstwa Zastępczego realizowanego w ramach projektu partnerskiego, pn. "Rodzina w Centrum 3" w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego" ( Postępowanie nr DO.2721.7.2022) element menu 2022-04-19 13:01:50 MODYFIKACJA
Postępowanie "Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie spotkania w ramach Kujawsko - Pomorskich Dni Rodzicielstwa Zastępczego realizowanego w ramach projektu partnerskiego, pn. "Rodzina w Centrum 3" w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego" ( Postępowanie nr DO.2721.7.2022) element menu 2022-04-19 12:24:09 UTWORZENIE
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursu oraz szkoleń realizowanych w ramach projektu partnerskiego, pn. "Rodzina w Centrum 3" w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (postępowanie nr DO.2721.4.2022) element menu 2022-04-14 15:01:46 UTWORZENIE


 
liczba odwiedzin: 357137