struktura

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA:

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93

DYREKTOR :

tel. 56 657 14 60; 56 657 14 70

Michał Neumann

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. KOORDYNACJI POLITYKI SPOŁECZNEJ :

tel. 56 657 14 60; 56 657 14 70

Danuta Moskała

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PROJEKTÓW I FUNDUSZY :

tel. 56 657 14 60; 56 657 14 70

Sylwia Stecyk-Brochocka

 SEKRETARIAT
    tel.  56 657 14 60; 56 657 14 70;

 

Angelika Chudzinska

e-mail: a.chudzinska@rops.torun.pl

Katarzyna Wardalińska

e-mail: k.wardalinska@rops.torun.pl

 

 

 DZIAŁ WSPARCIA RODZINY I SZKOLEŃ

tel. 56 657 14 65 (kierownik);

         56 657 14 64, 56 657 14 76 (pracownicy)

Maria Rosołek - kierownik działu

e-mail: m.rosolek@rops.torun.pl

Małgorzata Stasiak - starszy inspektor

e-mail: m.stasiak@rops.torun.pl

Kamila Kontek - główny specjalista

e-mail: k.kontek@rops.torun.pl

Urszula Kazimierska - główny specjalista

e-mail: u.kazimierska@rops.torun.pl

Wiesław Starszak - starszy inspektor

e-mail: w.starszak@rops.torun.pl

Anna Pawłowska-Szczęsna - starszy specjalista

e-mail: a.pawlowska@rops.torun.pl

Agnieszka Zaranek - starszy inspektor

e-mail: a.zaranek@rops.torun.pl

Aleksandra Fordońska - specjalista

e-mail: a.fordonska@rops.torun.pl

 

 

 DZIAŁ ANALIZ

tel. 56 657 14 72 (kierownik)

         56 657 14 68 (pracownicy)

Iwona Wełnicka - kierownik działu

e-mail: i.welnicka@rops.torun.pl

Agnieszka Kranc-Ligocka - główny specjalista

e-mail: a.kranc-ligocka@rops.torun.pl

Milena Ratkowska - specjalista

e-mail: m.ratkowska@rops.torun.pl

Daria Furdal - podinspektor

e-mail: d.furdal@rops.torun.pl

 

 

 DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

tel.  56 657 14 62 (główny księgowy)

      56 657 14 63 (pracownicy)

Sławomir Konrad - główny księgowy

e-mail: s.konrad@rops.torun.pl

Kinga Kaczmarek - zastępca głównego księgowego

e-mail: k.kaczmarek@rops.torun.pl

Ewelina Waszyńska-Pstrąg - główny specjalista

e-mail: e.waszynska-pstrag@rops.torun.pl

Aneta Piasecka - starszy specjalista

e-mail: a.piasecka@rops.torun.pl

Anna Mieczkowska - specjalista

e-mail: a.mieczkowska@rops.torun.pl

Marta Małkowska - specjalista

e-mail: m.malkowska@rops.torun.pl

Lidia Baranowska - specjalista

e-mail: l.baranowska@rops.torun.pl

Iwona Sobecka - Włodarczyk - inspektor

e-mail: i.sobecka-wlodarczyk@rops.torun.pl

Kristina Nicewicz - pomoc administracyjna

e-mail: k.nicewicz@rops.torun.pl

 

 

 DZIAŁ ORGANIZACYJNY

tel: 56 657 14 66 (kierownik)

       56 657 14 67 (pracownicy)

Marcin Kołakowski - kierownik działu

e-mail: m.kolakowski@rops.torun.pl

Maciej Sakrajda - starszy informatyk

e-mail: m.sakrajda@rops.torun.pl

Mirosław Martenka - starszy informatyk

e-mail: m.martenka@rops.torun.pl

Szymon Wiśniewski - starszy inspektor

e-mail: s.wisniewski@rops.torun.pl

Krzysztof Kapsa - główny specjalista

e-mail: k.kapsa@rops.torun.pl

Jolanta Mordzak - specjalista

e-mail: j.mordzak@rops.torun.pl

Krzysztof Pawlus - pomoc administracyjna

e-mail: k.pawlus@rops.torun.pl

Mariusz Kotas - pracownik gospodarczy

 

 

 DZIAŁ PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ 

tel: 56 657 14 70 wewn. 2172 (kierownik)

       56 657 14 79 (pracownicy)

Aleksandra Kalocińska-Szumska - kierownik działu

e-mail: a.kalocinska-szumska@rops.torun.pl

Paweł Jędrecki - starszy inspektor

e-mail: p.jedrecki@rops.torun.pl

Wojciech Siemiątkowski - starszy inspektor

e-mail: w.siemiatkowski@rops.torun.pl

Magdalena Potulska-Giergielewicz - starszy inspektor

e-mail: m.potulska-giergielewicz@rops.torun.pl

Sylwia Derda - inspektor

e-mail: s.derda@rops.torun.pl

Lilia Kaletowska - inspektor

e-mail: l.kaletowska@rops.torun.pl

 

 

DZIAŁ WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

tel: 501 604 175 (kierownik)

       500 891 805, 504 786 753 (pracownicy)

Marta Hołtyn - kierownik działu

e-mail: m.holtyn@rops.torun.pl

Ilona Chomicz - specjalista

e-mail: i.chomicz@rops.torun.pl

Maciej Waczyński - inspektor

e-mail: m.waczynski@rops.torun.pl

Martyna Staszewska - inspektor

e-mail: m.staszewska@rops.torun.pl

Dominika Kwiatkowska - podinspektor

e-mail: d.kwiatkowska@rops.torun.pl

Kamila Cichecka - specjalista

e-mail: k.cichecka@rops.torun.pl

 

 

DZIAŁ ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH

tel: 56 567 1475 (kierownik)

       56 657 1470 wewn. 2175, 2174, 2178 (pracownicy)

Justyna Derda - kierownik działu

e-mail: j.derda@rops.torun.pl

Aleksander Jarzemski - starszy inspektor

e-mail: a.jarzemski@rops.torun.pl

Karolina Kramkowska - starszy inspektor

e-mail: k.kramkowska@rops.torun.pl

Radosław Kowalski - specjalista

e-mail: r.kowalski@rops.torun.pl

Anna Buczyńska - starszy specjalista

e-mail: a.buczynska@rops.torun.pl

Karolina Mucha - główny specjalista

e-mail: k.mucha@rops.torun.pl

Karolina Bachoń - Hejnicka - główny specjalista

e-mail: k.bachon-hejnicka@rops.torun.pl

Emilia Malinowskaspecjalista

e-mail: e.malinowska@rops.torun.pl

 

 

DZIAŁ ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

tel: 56 567 1477 (kierownik)

       56 657 1470 wewn. 2111 (pracownicy)

Marta Bulak-Łączyńska - kierownik działu

e-mail: m.bulak-laczynska@rops.torun.pl

Karolina Socha - główny specjalista

e-mail: k.socha@rops.torun.pl

Jolanta Borucińska - inspektor

e-mail: j.borucinska@rops.torun.pl

Agata Derda - pomoc administracyjna

e-mail: a.derda@rops.torun.pl

Adrianna Czarnecka- starszy inspektor

e-mail: a.czarnecka@rops.torun.pl

 

 

DZIAŁ INICJATYW SENIORALNYCH

tel: 56 567 1469 (kierownik)

       56 657  1470 wewn.1415, 1411 (pracownicy)

Katarzyna Strzelecka - kierownik działu

e-mail: k.strzelecka@rops.torun.pl

Dawid Zawichrowski - starszy specjalista

e-mail: d.zawichrowski@rops.torun.pl

Elżbieta Mordzak - specjalista

e-mail: e.mordzak@rops.torun.pl

Ewa Świerkowska - specjalista

e-mail: e.swierkowska@rops.torun.pl

Anna Nowicka - inspektor

e-mail: a.nowicka@rops.torun.pl

Katarzyna Driemel-Jaroszewska - starszy specjalista

e-mail: k.driemel-jaroszewska@rops.torun.pl

Jacek Smokowski - starszy inspektor

e-mail: j.smokowski@rops.torun.pl

Magdalena Głania - inspektor

e-mail: m.glania@rops.torun.pl

Kacper Truszyński - inspektor

e-mail: k.truszynski@rops.torun.pl

Paweł Kulik - inspektor

e-mail: p.kulik@rops.torun.pl

 

 

Paulina Kusz - starszy specjalista d/s kadr

e-mail: p.kusz@rops.torun.pl

Grzegorz Sztandarski - radca prawny

e-mail: g.sztandarski@rops.torun.pl

Malwina Słotwińska - IODO

e-mail: iodo@rops.torun.pl , m.slotwinska@rops.torun.pl

Radosław Głowacki - główny specjalista

e-mail: r.glowacki@rops.torun.pl

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sakrajda Maciej
(2006-07-04 11:54:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Sakrajda Maciej
(2024-07-02 10:36:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki