☰ Menu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

budżet

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest samorządową jednostką budżetową, czyli jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnrgo, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu. (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r, poz 885 z późn. zm./).

Budżet Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu stanowi część budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Informacje dotyczące Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r. można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=41&Itemid=94

Wytworzył:
Udostępnił:
Sakrajda Maciej
(2006-07-07 11:31:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Sakrajda Maciej
(2016-01-19 10:46:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 368902