bank danych

Od 1 stycznia 2012 prowadzenia BANKU DANYCH O WOLNYCH MIEJSCACH W CAŁODOBOWYCH PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH zadaniem wojewody
W związku ze zmianą obowiązujących przepisów, uprzejmie informuję, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku Bank Danych o wolnych miejscach w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych nie będzie prowadzony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Zgodnie z ustaw± z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, 
z późn. zm.) oraz art. 186 pkt 1 lit. b. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 149, poz. 887 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2012 r.  prowadzenie rejestrów o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należy do zadań wojewody. 
Wytworzył:
Dyrektor ROPS Dorota Wróblewska
Udostępnił:
Sakrajda Maciej
(2006-07-05 12:09:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Sakrajda Maciej
(2017-04-10 15:17:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki