☰ Menu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Piątek 16.11.2018

zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfplik2018-11-15UTWORZENIE
informacja o unieważnieniu postępowania.pdfplik2018-11-15UTWORZENIE
Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania, wdrożenia i uruchomienia responsywnego portalu internetowego InfoSenior dedykowanego osobom starszym i ich opiekunom w województwie kujawsko-pomorskim, realizowaną w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu ? projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 (postępowanie DO.2741.64.2018)el. menu2018-11-14MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania, wdrożenia i uruchomienia responsywnego portalu internetowego InfoSenior dedykowanego osobom starszym i ich opiekunom w województwie kujawsko-pomorskim, realizowaną w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu ? projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 (postępowanie DO.2741.64.2018)el. menu2018-11-14MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa sprzętu sportowego dla osób będących uczestnikami projektu "Trampolina 2", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym. (postępowanie nr DO.2741.74.2018)el. menu2018-11-14MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania, wdrożenia i uruchomienia responsywnego portalu internetowego InfoSenior dedykowanego osobom starszym i ich opiekunom w województwie kujawsko-pomorskim, realizowaną w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu ? projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 (postępowanie DO.2741.64.2018)el. menu2018-11-14MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na usługę organizacji czterech tematycznych spotkań poświęconych popularyzacji dobrych rozwiązań w obszarze profilaktyki zdrowotnej i opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi, realizowana w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (postępowanie nr DO.2741.73.2018)el. menu2018-11-14MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania, wdrożenia i uruchomienia responsywnego portalu internetowego InfoSenior dedykowanego osobom starszym i ich opiekunom w województwie kujawsko-pomorskim, realizowaną w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu ? projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 (postępowanie DO.2741.64.2018)el. menu2018-11-14MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020", w ramach projektu "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej (postępowanie DO.2741.72.2018)el. menu2018-11-14MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania, wdrożenia i uruchomienia responsywnego portalu internetowego InfoSenior dedykowanego osobom starszym i ich opiekunom w województwie kujawsko-pomorskim, realizowaną w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu ? projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 (postępowanie DO.2741.64.2018)el. menu2018-11-14MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe nr DO.2741.71.2018 na świadczenie usług eksperckich podczas warsztatów dla przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, dyrektorów szkół, nauczycieli i wychowawców, w ramach projektu "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznegoel. menu2018-11-14MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania, wdrożenia i uruchomienia responsywnego portalu internetowego InfoSenior dedykowanego osobom starszym i ich opiekunom w województwie kujawsko-pomorskim, realizowaną w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu ? projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 (postępowanie DO.2741.64.2018)el. menu2018-11-14MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług eksperckich podczas 2 spotkań sieciujących przedsiębiorstwa społeczne oraz 1 spotkania branżowego z dziedziny cateringu i gastronomii, organizowanych w ramach projektu "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznegoel. menu2018-11-14MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania, wdrożenia i uruchomienia responsywnego portalu internetowego InfoSenior dedykowanego osobom starszym i ich opiekunom w województwie kujawsko-pomorskim, realizowaną w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu ? projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 (postępowanie DO.2741.64.2018)el. menu2018-11-14MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego pn. "ABC Treningu Skoncentrowanego na Rozwiązaniach dla rodzinnej pieczy zastępczej" wraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych oraz z zapewnieniem usługi cateringowej i hotelarskiej w ramach projektu partnerskiego, pn. "Rodzina w Centrum 2" w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (postępowanie nr DO.2741.69.2018)el. menu2018-11-14MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania, wdrożenia i uruchomienia responsywnego portalu internetowego InfoSenior dedykowanego osobom starszym i ich opiekunom w województwie kujawsko-pomorskim, realizowaną w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu ? projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 (postępowanie DO.2741.64.2018)el. menu2018-11-14MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na USŁUGĘ CATERINGOWĄ I HOTELOWĄ WRAZ Z ZAPEWNIENIEM SALI DYDAKTYCZNEJ NA KURS SPECJALISTYCZNY Z ZAKRESU WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ realizowaną w ramach projektu partnerskiego, pn. "Rodzina w Centrum 2" w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (postępowanie nr DO.2741.68.2018)el. menu2018-11-14MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania, wdrożenia i uruchomienia responsywnego portalu internetowego InfoSenior dedykowanego osobom starszym i ich opiekunom w województwie kujawsko-pomorskim, realizowaną w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu ? projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 (postępowanie DO.2741.64.2018)el. menu2018-11-14MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa rodzinnego psychiatrycznego realizowane w ramach projektu partnerskiego, pn. "Rodzina w Centrum 2" w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (postępowanie nr DO.2741.67.2018)el. menu2018-11-14MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania, wdrożenia i uruchomienia responsywnego portalu internetowego InfoSenior dedykowanego osobom starszym i ich opiekunom w województwie kujawsko-pomorskim, realizowaną w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu ? projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 (postępowanie DO.2741.64.2018)el. menu2018-11-14MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X