Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Środa 21.02.2018

zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na opracowaniu, nagraniu i montażu wideoreportażu dot. tematyki chorób otępiennych w ramach projektu "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach", w ramach Osi Priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (postępowanie DO.2741.7.2018)el. menu2018-02-15MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na opracowaniu, nagraniu i montażu wideoreportażu dot. tematyki chorób otępiennych w ramach projektu "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach", w ramach Osi Priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (postępowanie DO.2741.7.2018)el. menu2018-02-15MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację i przeprowadzenie 15 spotkań skierowanych do członków gminnych i powiatowych Rad Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) z województwa kujawsko-pomorskiego organizowanych w ramach projektu ?Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim? współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej (postępowanie DO.2741.6.2018)el. menu2018-02-15MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na opracowaniu, nagraniu i montażu wideoreportażu dot. tematyki chorób otępiennych w ramach projektu "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach", w ramach Osi Priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (postępowanie DO.2741.7.2018)el. menu2018-02-15MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na organizacji sześciu Spotkań Lokalnego Porozumienia na Rzecz Poprawy Jakości Opieki Nad Chorymi Otępiennie w ramach projektu "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach", w ramach Osi Priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (postępowanie DO.2741.5.2018)el. menu2018-02-15MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na opracowaniu, nagraniu i montażu wideoreportażu dot. tematyki chorób otępiennych w ramach projektu "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach", w ramach Osi Priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (postępowanie DO.2741.7.2018)el. menu2018-02-15MODYFIKACJA
zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na organizacji czterech spotkań świadomościowych w zakresie problematyki chorób otępiennych w ramach projektu "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach", w ramach Osi Priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (postępowanie DO.2741.4.2018)el. menu2018-02-15MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na opracowaniu, nagraniu i montażu wideoreportażu dot. tematyki chorób otępiennych w ramach projektu "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach", w ramach Osi Priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (postępowanie DO.2741.7.2018)el. menu2018-02-15MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na Kompleksową usługę sprzątania pomieszczeń biurowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniuel. menu2018-02-15MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na opracowaniu, nagraniu i montażu wideoreportażu dot. tematyki chorób otępiennych w ramach projektu "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach", w ramach Osi Priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (postępowanie DO.2741.7.2018)el. menu2018-02-15MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację i przeprowadzenie Seminarium szkoleniowego dotyczącego współpracy jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu, (postępowanie nr DO.2471.1.2018)el. menu2018-02-15MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na opracowaniu, nagraniu i montażu wideoreportażu dot. tematyki chorób otępiennych w ramach projektu "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach", w ramach Osi Priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (postępowanie DO.2741.7.2018)el. menu2018-02-15MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie przeprowadzenie 176 wizyt zawodoznawczych w latach 2017 - 2018 (postępowanie DO.2741.33.2017)el. menu2018-02-15MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na opracowaniu, nagraniu i montażu wideoreportażu dot. tematyki chorób otępiennych w ramach projektu "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach", w ramach Osi Priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (postępowanie DO.2741.7.2018)el. menu2018-02-15MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizowane w ramach projektu partnerskiego, pn. "Rodzina w Centrum" w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (postępowanie nr DO.2741.32.2017)el. menu2018-02-15MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na opracowaniu, nagraniu i montażu wideoreportażu dot. tematyki chorób otępiennych w ramach projektu "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach", w ramach Osi Priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (postępowanie DO.2741.7.2018)el. menu2018-02-15MODYFIKACJA
zapytanie ofertowe na opracowanie projektu graficznego, łącznie z projektem okładki, przygotowanie do druku, druk i dostawa publikacji pt. "Informator dla Seniora" (postępowanie DO.2741.30.2017)el. menu2018-02-15MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na opracowaniu, nagraniu i montażu wideoreportażu dot. tematyki chorób otępiennych w ramach projektu "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach", w ramach Osi Priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (postępowanie DO.2741.7.2018)el. menu2018-02-15MODYFIKACJA
na zorganizowanie i przeprowadzenie sześciu jednodniowych szkoleń warsztatowych w ramach Wojewódzkiego Programu Doskonalenia Kadr Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko - Pomorskiego "PROFESJA", (postępowanie DO.2741.31.2017el. menu2018-02-15MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na opracowaniu, nagraniu i montażu wideoreportażu dot. tematyki chorób otępiennych w ramach projektu "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach", w ramach Osi Priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (postępowanie DO.2741.7.2018)el. menu2018-02-15MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>

 
 
ilość odwiedzin: 1101709

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X