☰ Menu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Piątek 18.09.2020

zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 1.pdfplik2020-09-18UTWORZENIE
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdfplik2020-09-18UTWORZENIE
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfplik2020-09-18UTWORZENIE
Informacja dotycząca złożonych ofert.pdfplik2020-09-14UTWORZENIE
Zapytanie ofertowe pn. Organizacja konferencji metodycznej dla kuratorów sądowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu "Trampolina 2", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie DO.2741.29.2020)el. menu2020-09-11MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe pn. Organizacja konferencji metodycznej dla kuratorów sądowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu "Trampolina 2", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie DO.2741.29.2020)el. menu2020-09-11MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe pn. Organizacja konferencji metodycznej dla kuratorów sądowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu "Trampolina 2", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie DO.2741.29.2020)el. menu2020-09-11MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe pn. Organizacja konferencji metodycznej dla kuratorów sądowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu "Trampolina 2", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie DO.2741.29.2020)el. menu2020-09-11MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe pn. Organizacja konferencji metodycznej dla kuratorów sądowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu "Trampolina 2", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie DO.2741.29.2020)el. menu2020-09-11MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe pn. Organizacja konferencji metodycznej dla kuratorów sądowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu "Trampolina 2", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie DO.2741.29.2020)el. menu2020-09-11MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 31 uczestników projektu "Trampolina 2", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie nr DO.2741.28.2020)el. menu2020-09-11MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe pn. Organizacja konferencji metodycznej dla kuratorów sądowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu "Trampolina 2", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie DO.2741.29.2020)el. menu2020-09-11MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi gastronomicznej oraz sali szkoleniowej na potrzeby posiedzenia Grupy Sterującej Projektem pn. "Rodzina w Centrum2" organizowanego w dniach 21 -22 września 2020 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu partnerskiego, pn. "Rodzina w Centrum 2" w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (postępowanie DO.2741.27.2020)el. menu2020-09-11MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe pn. Organizacja konferencji metodycznej dla kuratorów sądowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu "Trampolina 2", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie DO.2741.29.2020)el. menu2020-09-11MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe pn.Usługa opracowania projektu graficznego, przygotowania do druku oraz publikacji dwóch 4-stronicowych wkładek w gazecie regionalnej, realizowanej w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014?2020 (postępowanie DO.2741.26.2020)el. menu2020-09-11MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe pn. Organizacja konferencji metodycznej dla kuratorów sądowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu "Trampolina 2", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie DO.2741.29.2020)el. menu2020-09-11MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe pn Opracowanie projektu graficznego, korekta redaktorska tekstu, przygotowanie do druku oraz druk i dostawa materiałów informacyjnych - "Akcja Zima 2020/2021" (postępowanie DO.2741.25.2020)el. menu2020-09-11MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe pn. Organizacja konferencji metodycznej dla kuratorów sądowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu "Trampolina 2", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie DO.2741.29.2020)el. menu2020-09-11MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe pn. Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie pięciu szkoleń zdalnych wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach Wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego "Profesja" (postępowanie nr DO.2741.24.2020)el. menu2020-09-11MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe pn. Organizacja konferencji metodycznej dla kuratorów sądowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu "Trampolina 2", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie DO.2741.29.2020)el. menu2020-09-11MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X