☰ Menu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Poniedziałek 21.01.2019

zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20 osób z trzech Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz jednego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, będących uczestnikami projektu "Wykluczenie - nie ma MOWy!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie nr DO.2741.2.2019)el. menu2019-01-18MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20 osób z trzech Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz jednego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, będących uczestnikami projektu "Wykluczenie - nie ma MOWy!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie nr DO.2741.2.2019)el. menu2019-01-18MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na zapewnienie usług cateringowych podczas posiedzenia Grupy Sterującej Projektem pn. "Rodzina w Centrum 2" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (postępowanie DO.2741.4.2019)el. menu2019-01-18MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20 osób z trzech Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz jednego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, będących uczestnikami projektu "Wykluczenie - nie ma MOWy!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie nr DO.2741.2.2019)el. menu2019-01-18MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego pn. "ABC Treningu Skoncentrowanego na Rozwiązaniach dla rodzinnej pieczy zastępczej" wraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych oraz z zapewnieniem usługi cateringowej i hotelarskiej w ramach projektu partnerskiego, pn. "Rodzina w Centrum 2" w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (postępowanie DO.2741.3.2019)el. menu2019-01-18MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20 osób z trzech Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz jednego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, będących uczestnikami projektu "Wykluczenie - nie ma MOWy!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie nr DO.2741.2.2019)el. menu2019-01-18MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego i grupowego (wg. potrzeb) dla 400 uczestników projektu "Trampolina 2", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.(Postępowanie nr DO.2741.1.2019)el. menu2019-01-18MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20 osób z trzech Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz jednego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, będących uczestnikami projektu "Wykluczenie - nie ma MOWy!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie nr DO.2741.2.2019)el. menu2019-01-18MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje dla zespołów wychowawczych z pięciu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz jednego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, będących kadrą projektu "Wykluczenie ? nie ma MOWy!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (postępowanie DO.2741.80.2018)el. menu2019-01-18MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20 osób z trzech Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz jednego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, będących uczestnikami projektu "Wykluczenie - nie ma MOWy!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie nr DO.2741.2.2019)el. menu2019-01-18MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków oraz zapewnienie przez Wykonawcę sal konferencyjnych w celu przeprowadzenia spotkań realizowanych w ramach projektu "Kooperacja-efektywna i skuteczna", w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (postępowanie DO.2741.82.2018)el. menu2019-01-18MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20 osób z trzech Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz jednego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, będących uczestnikami projektu "Wykluczenie - nie ma MOWy!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie nr DO.2741.2.2019)el. menu2019-01-18MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na zapewnienie usług hotelarskich i restauracyjnych wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej na potrzeby dwudniowych spotkań, ,które będą realizowane w ramach projektu partnerskiego, pn. "Kooperacja ? efektywna i skuteczna" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (postępowanie DO.2741.81.2018)el. menu2019-01-18MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20 osób z trzech Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz jednego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, będących uczestnikami projektu "Wykluczenie - nie ma MOWy!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie nr DO.2741.2.2019)el. menu2019-01-18MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie przeprowadzenie i przeprowadzenie 3 trzydniowych obozów resocjalizacyjno-terapeutycznych dla 100 osób (3 wyjazdy x ok. 30-40 osób) w wieku od 13 do 21 lat (postępowanie DO.2741.78.2018)el. menu2019-01-18MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20 osób z trzech Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz jednego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, będących uczestnikami projektu "Wykluczenie - nie ma MOWy!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie nr DO.2741.2.2019)el. menu2019-01-18MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na wybór ambasadora projektu Kujawsko-Pomorskiego Środowiskowego Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach, w ramach osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejel. menu2019-01-18MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20 osób z trzech Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz jednego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, będących uczestnikami projektu "Wykluczenie - nie ma MOWy!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie nr DO.2741.2.2019)el. menu2019-01-18MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe Przeprowadzenie warsztatów informatyczno-medialnych dla uczestników projektu "Trampolina 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko ? Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym. (postępowanie nr DO.2741.76.2018)el. menu2019-01-18MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20 osób z trzech Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz jednego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, będących uczestnikami projektu "Wykluczenie - nie ma MOWy!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie nr DO.2741.2.2019)el. menu2019-01-18MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X